top of page


מעסי פרוסטטה

מעסי פרוסטטה מיועדים לחדירה אחורית, ומגיעים למה שמכונה "נקודת ה-P" - הערמונית, שמצויה אצל זכרים. האפקט עוצמתי כמו נקודת הג'י, רק מאחור. אורגזמה פנימית בנוסף לחיצונית