top of page


תכשירים של חברת פיור (pjur)

פיור (pjur) מתמחה בלובריקנטים (מסככים): יש לה לובים על בסיס סיליקון, לובים שונים על בסיס מים, לגברים, לנשים, לאנאלי, וגם הרבה מאד גדלים: אם רציתםן 4 ליטר לוב - פיור היא הכתובת