top of page


ויברטור חדירה ישר

ויברטור בעל צורה ישרה, לחדירה וגינלית שאינה מכוונת להגיע לנקודת הג'י. ישנם ויברטורים "רגילים" לגמרי, וכאלה שזזים בתנועות למעלה-למטה (Thumper או Thruster - "מפמפם")

bottom of page