top of page


קונדום אוראלי

מטרתו של קונדום אוראלי (Dental Dams) היא להגן מפני פפילומה ומחלות מין בזמן ירידה. הוא חוצץ בין השפתיים שלך לבין שפתי הפות וכניסת הווגינה. כנ"ל בזמן רימינג (ירידה אנאלית)