top of page


צעצועי מין מבית דארקנס (Darkness)

דארקנס (Darkness) מתעסק בקינק, ובהתאם אביזרי המין שלה נוטים לכיוון זה: טבעות לפין מתחליפי עור וממתכת, קשירות שונות, פלאגים אנאליים עם זנב ודברים שקשורים ב-BDSM לייט